Daniel Wennermark Rosell's Page

Latest Activity

Daniel Wennermark Rosell replied to AMBA's discussion Full Release (Destroyer) Decree
"Thank you:blessings. Appreciate you! Namaste Daniel"
Jan 14, 2021
Daniel Wennermark Rosell updated their profile
Jan 14, 2021

Profile Information

Tell us about yourself? (All answers must be full sentence answers for your membership to be approved)
.
I studied esoteric teachings the last 10 years but really devoting myself totally to it the last five. Reiiki, Brahma kumaris yoga meditation, kundalini and hata
I produce music. natural supernatural sounds is my melody. 5 albums. Mradiojournalist, adventure tourism guide, qi gong teacher, yoga and pilates
What brought you here?
God and my love for the beauty of a better world.
A hard rocky road=)
What can you contribute?
What I can. I know allot about Kabbalah
Teachers
Everyone but inner guide always guide me. I always tried to learn from everyone and everything.
Books
Long story. Studied all different things in my 33 year life. Most Kabbalah books i´v found
Movies
Lord of the rings. Groundhog day.
Music
Enigma,enya,Vildrosen, mantras
Goals
Live a peaceful and loving life with the rest of the world. Find my purpose.

Grundläggande Kabbalh

Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 1
Den kabbalistiska visdomen lär ut en praktisk metod för att uppnå den övre världen och källan till vår existens. Genom att inse vår verkliga mening i livet, uppnår man perfektion, stillhet, obegränsad njutning och möjligheten att överskrida tidens och rummets begränsningar medan man fortfarande lever i denna världen.
” Rav Michael Laitman, fil. dr

Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 2
De 5 saker du först bör veta om heliga Zohar innan jag skall försöka förklara Kabbalans grunder. Så att du också kan börja applicera dessa kunskaper i ditt liv och på så sätt förbättra din existens.
1. Vad är Zohar? Zohar är en samling kommentarer som förklarar Torah och Bibelns verkliga symboliska innebörd. Zohar är avsedd för att kunna vägleda människor som önskar förstå mer men framförallt för de som redan har uppnått en högre andlig utveckling av sina själar. Alla som närmare sig Zohar på rätt sätt kan göra spirituella framsteg. Även om vi inte förstår det vi läser så väcker dessa studier något i vårt hjärta som börjar växa till en vacker skapelse. Ju mer vi kommer i kontakt med Zohar ju renare blir vi själva. Zohar är Guds härlighet i form av en bok för att alla skall kunna få tillgång till denna källa.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 3
Zohar förklarar alla andliga tillstånd som vi människor upplever allteftersom våra själar utvecklas och når en ökad likhet med skaparen. Målet och slutet av hela spirituella processen syftar till att föra själarna till vad Kabbalisterna kallar "den sista korrigeringen," Total enighet med skaparen. De som inte har andliga mål och spirituell syn ser Zohar som en samling allegorier och legender. Som vi kan tolka och uppfatta på olika sätt beroende på hur vi ser på världen. För de människor med andliga mål och sökande, som aspirerande Kabbalister så är Zohar en praktisk guide som visar oss de inre tillstånden och åtgärder som vi kan utföra för att nå en djupare och högre medvetenhet och uppfattning. 2. Vem är författare till Zohar? I stort sätt alla Kabbalister tror att Zohar skrevs av Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi) och det står det även i början av Zohar. Zohar skrevs av någon som levde den ca: år 200- 300 e.kr Det finns dock flera bibelforskare som hävdar att Zohar skrevs på 1100-talet av Kabbalist
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 4
Rabbi Moshe de León. För Kabbalisterna så spelar dessa funderingar ingen roll då de vet att bara en sådan ren själ som Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi) kunde ha skapat detta heliga verk. Denna uppfattning hade även Rabbi Moshe de Leon själv.
Enligt Kabbalisterna är frågan om varför Zohar skrevs viktigare än vem som skrev denna heliga skrift. Zohar är en guide för människor som vill uppnå sin sanna identitet och högsta utveckling av deras själ. Vägen till att hitta ursprunget av vår själ består av 125 steg. Rabbi Yehuda Ashlag skriver att när en Kabbalist har klarat av dessa steg så delar han samma höjd och uppfattning som bokens författare. Många Kabbalister som nått liknade höjder anser att Zohars författare inte kan vara någon annan än Rashbi. 3. Vem är Zohar skriven för? Zohar är skriven för människor som redan har uppnått en hög andlig uppfattning. Zohar är skriven så att bara de som har uppnått en viss
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 5
andlig nivå kan dra nytta av sin läsning. Att studera Zohar är svårt utan att få vägledning av Kabbalister som kan översätta de materiella historierna till sina sanna spirituella innebörder. 4. Varför var Zohar gömd så länge? Zohar hölls gömd i 900 år. Ifrån år 200 till år 1100 e.kr hölls boken gömd i en grotta för att människorna inte var redo för Zohars lära. De som hade nått högre visdom som kabbalisterna hade gjort förstod att människorna på den tiden inte behövde och att de skulle missförstå innehållet i Zohar.
På 1500-Talet: så gjorde en Kabbalist något för att öppna Kabbalan till världen då han förklarade grunderna i Kabbalah och detta var:
Den helige Ari, Rabbi Isaac Luria (1534-1572).
Ari förklarade att från och med hans tid att Kabbalah nu skulle vara öppen för alla. Böcker och Kabbalistiska förklaringar dröjde dock länge för det var inte förens
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 6
under 1900-Talet som Zohar och Aris böcker blev förklarade och översatta så att allmänheten kunde förstå innebörden. Kabbalan dök alltså upp under det blodigaste århundrade som världen någonsin har skådat . 1500-talet. Under denna period verkade en unik själ.
Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam). Baal HaSulam förklarade Kabbalah på ett sätt som människor kunde förstå. Detta var hans storhet. Detta betyder inte att det inte fanns några andra stora Kabbalister före honom utan bara att deras verk är var lika lätta att förstå.
Dagens popularitet och hög efterfrågan på Kabbalah vittna om vår generation är redo att ta emot sitt universella budskap och att förstå den autentiska texter som talar om roten av våra liv och hur man kan uppnå det. 5. Var kan jag få veta mer om Zohar? en dag, The Zohar inte kan förstås och kände direkt utan
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 7
kräver FÖRDOM av andlighet, innan ett tillvägagångssätt boken. Den största Kabbalist våra Temne-Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam)-skrev introduktion till The Zohar just för att styra en strategi för denna stora bok innan studerar det. Sådana artiklar odla en andliga kvaliteter att uppfatta högre verklighet. Dessutom texter ge kunskap om hur man skall närma sig vissa termer, fraser och begrepp i Zohar, för att öka dess användning som en guide för andliga uppnå undvika att försvinna i förverkligades skildringar att den mänskliga hjärnan är benägna att bilda.
Nu går vi djupare in Kabbalans värld. Vi skall titta på hur Kabbalah kan hjälpa oss i våra liv.
abbalah är livets manual.
K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 8
Kabbalah förklarar verkligheten och vad som sker bortom våra fem sinnens upplevelse av vår värld. Kabbalah är livets användarguide. Kabbalah är en vetenskap som bara kan beskrivas som riktig visdom. Denna visdom hjälper människor att förstå livet och deras existens.
abbalah är att studerar de dolda krafter och lagar bortom våra fem sinnen.
Som våra fem sinnen inte kan uppfatta eller förstå utan rätt kunskap.
Kabbalah är en vetenskap som förklarar hur vi kan förstå och koppla upp oss till kraften vi kallar Gud. Kabbalah är hemligheterna bakom den organiserade religionen.
K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 9
enuin Kabbalah är mer än 4000 år gammal.
Det sägs att guds änglar lärde Adam och Eva denna visdom i paradiset innan de föll från sin rena och exalterade tillstånd av total lycka.
abbalah har alltid varit utsatt för fördomar och feltolkningar och därför har autentisk Kabbalah lärts ut i det tysta.
Detta på grund av att den organiserade religionen har förföljt och mördat oliktänkande och speciellt Kabbalister då denna kunskap ansågs för värdefull för vanliga människor.
G
K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 10
ånga fördomar kretsar kring Kabbalah.
Som att Kabbalah är Magi, religion, mysticism, sekt, tarot, ockult, m.m. Sanningen är att Kabbalah är praktiska metoder och verktyg för att förfina oss själva och för att komma närmare Gud. Kabbalah ger oss verktygen att kunna se verkligheten som den faktiskt är istället för att bara se världen genom våra begränsade fem sinnen. Kabbalah väcker vår intuition och sjätte sinne så att vi kan se orsaken bakom allt som sker. Detta ger oss förmågan att kontrollera våra liv bättre och detta leder också till att allt börjar få en mening. Kabbalah förklarar också meningen med vår existens samt vårt uppdrag med våra liv. Kabbalah är inget man tror på utan i Kabbalah så provar man själv och om det känns rätt i vårt hjärta så gör vi så annars så är det inget för oss.
M
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 11
Kabbalah så måste allt ske frivilligt, därför existerar inget tvång.
När en människa når en punkt där hon söker riktiga förklaringar och ett behov att förstå sin existens så är hon redo för Kabbalah. När vetenskapen, psykologin, litteraturen, våra traditioner, samhällen, media, kultur, nöje och droger av olika slag inte kan förklara det vi känner och söker då är vi redo att kliva in i Kabbalans värld. När vi är redo att känna bortom våra fem sinnen då är vi redo att studera Kabbalah och vem som helst som har ett genuint behov har rätt kriterier att studera.
Kabbalah så finns en tradition som går ännu längre tillbaka än till den bibliska patriarken Abraham.
Som var den första att skriva en Kabbalistisk bok som själv anses som en av de första Kabbalisterna, sedan har vi bl.a. Moses, Jesus, Shimon bar Yoshi som för övrigt skrev heliga Zohar, den viktigaste boken för
I
I
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 12
Kabbalister. Heliga Zohar är ett stort verk som är skrivet för ca: 2000 år sedan men detta debatteras flitigt ibland bibelforskare men för Kabbalisterna så är det ingen tvekan om att det är Shimon bar Yoshi som skrev denna bok. Han var den enda som var avancerad nog att kunna ha utfört detta mastodont uppdrag. Han tillbringade 13 år i en grotta tillsammans med sin son när Zohar skrevs då de var på flykt ifrån förföljelse.
tt bibeln är en helig bok är de få som inte håller med om men Bibeln är skriven i kod och allt vi kan läsa i Bibeln har en spirituell betydelse och utan rätt skolning och kunskap så missar vi denna betydelse.
Zohar är boken som förklarar Kabbalah och Bibelns verkliga betydelse.
A
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 13
ibeln är om man kan tyda den är praktiska råd och hjälpmedel för att komma närmare Gud.
Råd och verktyg för att förfina sig själv till att bli ett instrument för det gudomliga att bo i.
onsten är att bli mer lik Gud för ju mer lik Gud vi är ju mer Gud är vi.
Närhet till Gud ger oss äkta glädje medans separation gör oss ensamma, ledsna och själviska. När vi inte penetrerar Bibelns själ som Kabbalah lär så missar vi innebörden och betydelsen av de fina historier och berättelser i Bibeln.
et finns många som studerar Kabbalah men Kabbalah måste levas för att kunna uppleva den fantastiska kraft detta medför.
B
K
D
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 14
Autentisk Kabbalah har går ifrån lärare till elev sedan urminnes tider till och med nu. Kabbalah var länge hemligt för att världen inte var redo för att acceptera Kabbalah men sedan 1995 så öppnades dörrarna och nu går det för alla som genuint önskar att lära sig inre transformationens konst. Ofantligt många böcker har skrivits om Kabbalah men väldigt få förstår dess verkliga innebörd.
e flesta böcker gör en bara förvirrad för att studera så avancerade saker som Kabbalah utan en bra lärare är dömt att gå fel.
De flesta böcker om Kabbalah handlar egentligen inte om Kabbalah utan är en blandning av människors fantasi och egna tolkningar. Många vill förstå och känner sig dragna till Kabbalah för det klingar väl i deras själ men tyvärr så går många av dessa vilse i den ofantliga djungeln av böcker. Många har tagit influenser ifrån olika religioner för att försöka förklara deras version av
D
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 15
Kabbalah. Kabbalah kallas den gömda vetenskapen av tre anledningar:
Läran har varit dold av Kabbalisterna själva i väntan på att världen skall bli redo.
Samt för att dessa individer ansetts som ett hot mot kyrkans ställning.
Människor som levde generationer innan år 0 hade lättare att lära Kabbalah och Kabbalah var mer vanligt på den tiden i vissa kretsar men under samma tid så dyker organiserade religionen upp och utvecklas. Därför går kabbalah under jorden.
All information om Kabbalah var skrivet i ett kodspråk som heter grenarnas språk.
Allt Kabbalisterna skriver om har en djupare innebörd, de kanske skrivs om något i denna värld med egentligen
1.
2.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 16
så handlar det om symbolik för något i den spirituella världen där kabbalisterna ser orsaken bakom verkan i vår värld. Om vi vill förändra något i denna värld så måste vi förändra något i den spirituella världen där grunden till vår värld kommer ifrån.
Kabbalah förklarar och beskriver det som är gömt ifrån våra fem sinnen.
Kabbalah förklarar meningen med våra liv, vår relation till den transcendentala världen och dennas influens på våra liv. Kabbalah som med många andra esoteriska läror så handlar det om att ju mer vi ger oss till läran ju mer ger sig läran tillkänna för dig. Detta är precis samma sak med Gud, ju mer du önskar att förstå och känna Gud ju mer Ger sig Gud tillkänna. Att läsa utan att försöka att förstå själen av texten gör så att vi bara får tillgång till ytan men det vackra finns i djupet av tanken bakom skriften.
3.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 17
en mest genuina formen av Kabbalah jag hittat och studerar kommer ifrån the Kabbalah center och Bnei Baruh´s.
Dessa olika tolkningar av Kabbalah är två grenar ifrån samma träd och lära men skiljer sig på flera sätt i uttryck och metod. Min tolkning av Kabbalah i denna bok är min upplevelse av dessa läror även om allt är formulerat på mitt sätt.
abbalah är ett sätt att studera, agera, tänka, känna och relatera till omvärlden som skiljer sig väldigt mycket ifrån hur vi vanligtvis upplever världen.
För att kunna förstå och för att kunna använda Kabbalah så måste vi lära oss grunderna för annars så kommer läran alltid att sväva i luften utan någon grund.
D
K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 18
et finns mycket rykten som cirkulerar kring Kabbalah och ett av dessa är att man blir galen av att studera denna vetenskap.
Så klart så är ju detta bara påhitt men för många som studerar Kabbalah så börjar de känna en inre glädje och betydelse som de inte kände innan och därför kan det kanske verka som att det blir lite galna för sin omgivning. En människa som har rent materiella mål kan inte riktigt förstå en person som har spirituella mål där kontakten till Gud är det viktiga och det som skänker total lycka.
abbalah anser att vi lever i en komplett verklighet som vi inte kan uppfatta med våra fem sinnen.
När vi lever och tolkar verkligheten med hjälp av våra fem sinnen så kan vi inte se vart vi ska, vart vi kommer ifrån, meningen men våra liv, meningen bakom svårigheter och att det skulle finnas en plan bakom allt detta. Den spirituella verkligheten är dold medvetet för
D
K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 19
oss att vi skall hitta hem genom att bli renare individer som förtjänar vår totala lycka av att nå hem till Skaparen. Kabbalah är vetenskapen och metoden för att kunna hitta hem till sitt perfekta hem och tillstånd. Detta är Kabbalans viktiga roll i världen för genom denna lära så kan alla människor hitta till inre fred som leder till yttre fred i världen.
ivet mening.
I den materiella världen förändras allt. Allt har en början och ett slut. Resultaten av våra handlingar ger tillfälliga resultat i detta liv.
I den spirituella världen så är allt konstant. Inget börjar eller har ett slut. Alla spirituella handlingar ger eviga resultat.
L
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 20
Själen är fången i den materiella kroppen av eget val. Det vi söker som är av materiell natur kan inte ge oss det vi verkligen söker . Vi söker perfekt lycka, framgång, sex, makt och vänskap men detta går inte att finna i den materiella världen den ända som kan ge oss allt detta är Gud.
Gud vill att vi skall välja att tjäna honom istället för våra egoistiska intressen som ändå inte ger oss den långsiktiga glädje vi söker. För den själ som saknar riktig kunskap tror sig förlora på att ge upp saker när vi väljer Gudshängiven tjänst men faktum är att bara gud vet var vi verkligen söker och Gud är den ända som kan ge detta till oss. När du ger dig till Gud så får du uppleva den högsta formen av lycka och harmoni. Så det som ser ut som ett dåligt byte är egentligen den perfekta affären. Du väljer bort tillfälliga negativa och egoistiska beteenden för evig lycka.
Hela livet är ett skådespel designat för att förtjäna sin egen lycka. Allt lidande och problem kommer ur att vi identifierar oss själva med våra tillfälliga situationer.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 21
Anledningen varför livet är lidande är för att det skall motivera oss till att förändra oss själva till det bättre. De som förstår detta spelar frivilligt med och på så sätt slipper de mycket lidande som de som kämpar emot förändringens vindar. Förändra dig själv till en mer kärleksfull och osjälvisk människa medvetet så slipper du mycket problem eller så fortsätter du att leva som en slav i egots manipulativa spel där inget vi får är svaret på våra böner.
Materiella ägodelar och kickar är som bottenlösa brunnar som inte fyller själens tomhet. Själen törstar efter kvalitativa intryck och upplevelser som kvalitativt umgänge, meditation och heliga skrifter.
Karma och tankar
Inget i livet sker av en slump utan det sker en perfekt avvägning för perfekt för att kunna uppfatta med våra begränsade sinnen. Våra beteenden och attityder ger resultat.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 22
Vad du väljer att lägga i vågskålen är upp till dig. Detta gäller även våra tankar. Det är dina tankar som skapar dina känslor som i sin tur blir vad du upplever som din verklighet. Det du tänker mest på är det du får som resultat. Allt spelar roll på alla plan av vår existens.
Nu när du vet hur det fungerar så kan du ju kontrollera ditt beteende och dina tankar och på så sätt styra din skuta vart du vill.
Designa världen efter din modell, du är nämligen modellen som ger dig designen i din värld...
Vissa betraktar karma som universums yttersta Lag. Karma är den ofelbara lag som avpassar verkan efter orsaken på tillvarons fysiska såväl som mentala och andliga plan. Ingen orsak från den största till den minsta blir utan sin väl avpassade verkan. Karma är den osynliga och okända lag som på ett perfekt och rättvist sätt avpassar varje verkan efter dess orsak.
Fastän vi inte kan se Karma som ett världsligt ting, vet vi hur karma verkar. Karmas enda uppgift är ett evigt och oåterkallelig uppgift: Total harmoni i det materiella
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 23
liksom i den metafysiska världen. Det är inte gud eller andra väsen som straffar oss utan det är vi individer som belönar eller straffar oss själva.
Det vi gör mot andra gör vi mot oss själv. Allt som vi gör betyder något och ger oss vårt framtida öde.
Förr eller senare så måste vi skörda det vi sått. Plantera varsamt.
Det universala sökandet
Alla söker och söker och detta tar sig olika uttryck för olika personer. Men det som är konstant och universalt är att vi människor söker något större, något oförklarligt. För vissa resulterar det i missbruk av olika slag, dans och teater för andra och vissa söker sig till religion för att få svar på det som vetenskapen inte klarar av att förklara.
Detta sökande tar sig lika unika uttryck som det finns människor. Personligen så har mitt inre sökande fört
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 24
mig till ett högre mål med min existens. Jag är inte religiös men jag känner en stark koppling till något större bortom mina fem sinnen. Nyfikenhet och entusiasm för mig vidare mot mer insikter och djupare upplevelser.
Mitt sökande efter mening har givit mig en agenda som är bortom mig själv. Mitt sökande har resulterat i att jag försöker tillägna mitt liv åt att sprida godhet i världen. Istället för att leva själviskt så försöker jag leva för andras lycka.
Själviskat osjälviskt skulle man kunna säga för detta sätt att leva genererar mycket glädje och möjligheter. Det är inte av moraliska skäl utan det är för att jag känner en sann lycka av att se andra människors lycka.
Den glädje som jag upplevde tidigare i mitt liv då jag levde helt själviskt och utan större mål går inte att jämföra mot den glädje jag nu upplever då jag har ett större mål med mitt liv.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 25
Jag är verkligen inget helgon men att leva i godhet har många fördelar och det är därför jag skriver denna bok så att även du skall inse fördelarna med att bli en positiv kraft i världen. Det är när vi lever för andras lycka som vi själva får uppleva äkta lycka.
Personligen så tror jag att alla religioner är pärlor på sanningens tråd och det är denna tråd jag försöker att dansa på. Inte för att jag tillhör någon speciell tro eller livsåskådning utan bara för jag att inte längre hittar sann glädje i verklighetens många illusioner. Det är den djupare långsiktiga glädjen som fångat mitt hjärta.
tan en komplett karta så går vi lätt vilse.
U
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 26
Om vi öppnar oss för möjligheten att livet är en dynamisk skola, som fortgår hela livet. Kunskap ger ökad förståelse och förståelse mera mening. Öppna dig för livets möjligheter! Allt det som känns jobbigt och svårt är där för att lära dig något.
ädslor.
Varje rädsla du vinner över så vinner du personlig kraft och på så sätt närmar du dig en ljusare framtid. I en undersökning så visade de sig att bara 8% av vår oro bli till riktiga problem.
Varför är vi då så rädda? Vi vill bli bekräftade av vår omgivning. Vi är slavar för andra människors
R
8%
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 27
bekräftelse och detta styr många av våra val. Vi är offer för andras åsikter.
är kommer ett Kabbalistiskt sätt för att bli av med stress och rädslor.
 Identifiera symptomen som vaknar i dig.
 Förbered dig på att möta det svåra och närma dig det svåra, stå emot paniken för det är din inre motståndare, denna kraft gör allt för att hindra dig för att nå dina drömmar. Utan en motståndare ingen vinst.
 Tolerera den inre obekvämheten, tillåt rädslan och paniken bli starkare, acceptera att denna reaktion är något du skall vinna över för att vinna inre kraft som för dig närmare din dröm.
H
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 28
 Ha komplett säkerhet att du kommer att komma över denna svårighet och då som en lyckligare och mindre begränsad människa.
nnu en ett sätt för att bli av med rädslor:
 Sätt dig ner med en penna och ett litet papper och tänd ett ljus.
 Skriv ner dina rädslor och begrunda dem en stund.
 Tänk på känslan och symptomen av rädslorna och skriv ner detta.
 Bränn pappret.
Många människor upplever en stor lättnad med denna teknik.
Ä
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 29
en det finns en värre fiende...
Var sanna fiende är: I oss själva. Våra egna reaktioner och inte andra människor eller yttre omständigheter. Många av oss krigar mot vår okontrollerade hjärna/tankar och våra rädslor men vi projicerar detta på vår omgivning.
ösningen:
Stå emot dina självklara reaktioner, avundsjuka, hat, dömande, negativa tankar...
Möt det svåra och lös problemet i dig själv, inget yttre är ditt problem utan det är att du reagerar på ett negativt
M
L
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 30
sätt. Våran egna negativa sidor är vår fiende. Genom att jobba bort dessa sidor så blir vi vårt liv bättre.
istorien om de två vargarna
En varg är ondska. Denna varg står för, hat, avundsjuka, girighet, arrogans, tycka synd om sig själv, lögner, förakt, själviska, egoistiska, hänsynslösa och negativa beteenden. Den varg tar hänsynslöst utan att tänka på andra. Den vill bara ha för sig själv och ser sig själv som bättre än andra.
Den andra vargen är god. Denna varg är glädje, kärlek, hopp, harmoni, vänlighet, empati, tro, gemenskap och fredliga beteenden. Den goda vargen gör allt för att andras lycka och förstår konsekvenserna av vårt eget beteende i världen. Den goda vargen kämpar för andras lycka och vår egna långsiktiga glädje.
H
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 31
Den vargen vi matar vinner kampen om vårt liv.Våra val och hur vi beter oss mot andra människor så avgör vi kampen om vårt eget liv. Att seriöst titta på sina egna dåliga sidor och att sedan försöka göra sig av med dessa förändrar våra liv så att vi kan bjuda in det vi söker i livet.
nledningen till att ditt liv inte är som du önskar är på grund av att du inte är den person du borde vara.
För att du fortfarande bär på flera lager av dåliga och själviska beteenden.
ro och säkerhet.
A
T
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 32
Många saknar ofta tro och övertygelse att det vi söker är möjligt. Vi är inte säkra på om det vi gör kommer att fungera. Detta står nu mellan dig och dina framsteg. Utan tro på möjligheter och utan säkerheten att det är möjligt så blir inget möjligt.
cceptera totalt ansvar.
Ingen annan bär skulden för hur ditt liv ser ut och ju snabbare du inser detta ju snabbare kan glädjen kan hitta dig. Försök därför att förfina dig själv genom att försöka hitta tillbaka till goda värderingar både i tanke och handling.
A
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 33
tt välja medvetet är att skapa istället för att vara en effekt av andra.
När vi medvetet väljer hur vi vill leva så blir vi också mindre beroende av att vår omvärld skall ge oss lycka. Detta ger oss kontrollen och frihet att skapa vårt dröm liv. Då blir vi fria att skapa oss precis det vi önskar oss. Vi är då inte längre offer för våra omständigheter eller andra människor subjektiva verkligheter utan kung/drottning över våran egen verklighet.
luta vara ett offer för yttre omständigheter. Du är själv ansvarig för din egen lycka och du har förmågan att påverka din omgivning i en positiv riktning.
För det är genom att förändra oss själva som vi kan du ändra det omkring oss.
A
S
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 34
ar orsaken till din lycka.
Jakten är bättre än fångsten. Allt smakar så mycket bättre om vi får kämpa lite för att få det. Vi måste själva uppnå vår egen framgång för att kunna känna oss nöjda med oss själva och för att få respekt av andra.
i vinner inte på att vara fega.
Vi får inte alltid får det vi önskar oss på exakt det vis vi vill, men det är ofta en välsignelse i förklädnad. Det finns en större plan. Lita på att allt är helt, komplett och perfekt så är det precis så det blir. Allt är helt komplett och perfekt! Alltid! Alltid!
V
V
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 35
år brist på kunskap är vår svaghet.
Världen innehåller fortfarande samma magi och möjligheter. Det är bara vi själva som valt att begränsa oss ifrån alla möjligheter och det är vi som har gjort livet till en vardag där varje dag ser likadan ut...
Vår insatts här på jorden belönas eller straffas med hjälp av en perfekt avvägning av vårt beteende mot andra.
ev i godhet och få godhetens frukter.
Lev egoistiskt och få egoistiska frukter.
V
L
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 36
Var kärleksfull och mot kärlek.
Var girig och bli mer och mer girig.
ånga tror att vårt beteende inte ger resultat för att dom inte ser den perfekta balansen på grund av tidens verkan.
Vi människor glömmer alltid våra läxor som historien lär oss. Gång på gång gör vi samma misstag. Men alla beteenden ger en perfekt verkan. Även om att vi inte ser verkan så får alla det dom själva ger.
Hänsynslösa människor kanske får en stor framgång i några år på grund av sin förmåga att köra över andra människor men tids nog så får alla det dom förtjänar. Låt inte tidens lura dig till att tro att det du gör inte spelar roll, allt spelar roll och ger dig ett resultat i relation med din insatts.
M
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 37
nget i livet sker av en slump utan det sker en perfekt avvägning för perfekt för att kunna uppfatta med våra begränsade sinnen.
Våra beteenden och attityder ger resultat.
Vad du väljer att lägga i vågskålen är upp till dig. Detta gäller även våra tankar. Det är dina tankar som skapar dina känslor som i sin tur blir vad du upplever som din verklighet. Det du tänker mest på är det du får som resultat. Allt spelar roll på alla plan av vår existens.
u när du vet hur det fungerar så kan du ju kontrollera ditt beteende och dina tankar och på så sätt styra din skuta vart du vill.
Designa världen efter din modell, du är nämligen modellen som ger dig designen i din värld...
I
N
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 38
issa betraktar karma som universums yttersta Lag. Karma är den ofelbara lag som avpassar verkan efter orsaken på tillvarons fysiska såväl som mentala och andliga plan. Ingen orsak från den största till den minsta blir utan sin väl avpassade verkan. Karma är den osynliga och okända lag som på ett perfekt och rättvist sätt avpassar varje verkan efter dess orsak.
Fastän vi inte kan se Karma som ett världsligt ting, vet vi hur karma verkar. Karmas enda uppgift är ett evigt och oåterkallelig uppgift: Total harmoni i det materiella liksom i den metafysiska världen. Det är inte gud eller andra väsen som straffar oss utan det är vi individer som belönar eller straffar oss själva.
et vi gör mot andra gör vi mot oss själv. Allt som vi gör betyder något och ger oss vårt framtida öde.
Förr eller senare så måste vi skörda det vi sått. Plantera varsamt.
V
D
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 39
lla söker och söker och detta tar sig olika uttryck för olika personer.
Men det som är konstant och universalt är att vi människor söker något större, något oförklarligt. För vissa resulterar det i missbruk av olika slag, dans och teater för andra och vissa söker sig till religion för att få svar på det som vetenskapen inte klarar av att förklara.
Detta sökande tar sig lika unika uttryck som det finns människor. Personligen så har mitt inre sökande fört mig till ett högre mål med min existens. Jag är inte religiös men jag känner en stark koppling till något större bortom mina fem sinnen. Nyfikenhet och entusiasm för mig vidare mot mer insikter och djupare upplevelser.
A
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 40
itt sökande efter mening har givit mig en agenda som är bortom mig själv.
Mitt sökande har resulterat i att jag försöker tillägna mitt liv åt att sprida godhet i världen. Istället för att leva själviskt så försöker jag leva för andras lycka.
jälviskat osjälviskt skulle man kunna säga för detta sätt att leva genererar mycket glädje och möjligheter.
Det är inte av moraliska skäl utan det är för att jag känner en sann lycka av att se andra människors lycka.
Den glädje som jag upplevde tidigare i mitt liv då jag levde helt själviskt och utan större mål går inte att jämföra mot den glädje jag nu upplever då jag har ett större mål med mitt liv.
M
S
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 41
ag är verkligen inget helgon men att leva i godhet har många fördelar och det är därför jag skriver denna bok så att även du skall inse fördelarna med att bli en positiv kraft i världen.
Det är när vi lever för andras lycka som vi själva får uppleva äkta lycka.
ersonligen så tror jag att alla religioner är pärlor på sanningens tråd och det är denna tråd jag försöker att dansa på.
Inte för att jag tillhör någon speciell tro eller livsåskådning utan bara för jag att inte längre hittar sann glädje i verklighetens många illusioner. Det är den djupare långsiktiga glädjen som fångat mitt hjärta.
J
P
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 42
ördelarna med denna spirituella kunskap är enorm.
Men att känna och uppleva detta på djupet kräver en öppenhet blandat med viljan att bli fri från vårt egos grepp om vårat liv.
”Den själ som är under inflytande av det falska egot, tror sig själv utföra sina handlingar men som i själva verket utförs av naturens krafter i form av våra instinkter. ”
Ur Bagavagita
den materiella världen förändras allt.
Allt har en början och ett slut. Resultaten av våra handlingar ger tillfälliga resultat i detta liv. I den
F
I
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 43
spirituella världen så är allt konstant. Inget börjar eller har ett slut. Alla spirituella handlingar ger eviga resultat.
jälen är fången i den materiella kroppen av eget val.
Det vi söker som är av materiell natur kan inte ge oss det vi verkligen söker . Vi söker perfekt lycka, framgång, sex, makt och vänskap men detta går inte att finna i den materiella världen den ända som kan ge oss allt detta är Gud.
ud vill att vi skall välja att tjäna honom istället för våra egoistiska intressen som ändå inte ger oss den långsiktiga glädje vi söker.
För den själ som saknar riktig kunskap tror sig förlora på att ge upp saker när vi väljer Gudshängiven tjänst men faktum är att bara gud vet var vi verkligen söker och
S
G
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 44
Gud är den ända som kan ge detta till oss. När du ger dig till Gud så får du uppleva den högsta formen av lycka och harmoni. Så det som ser ut som ett dåligt byte är egentligen den perfekta affären. Du väljer bort tillfälliga negativa och egoistiska beteenden för evig lycka.
ela livet är ett skådespel designat för att förtjäna sin egen lycka.
Allt lidande och problem kommer ur att vi identifierar oss själva med våra tillfälliga situationer.
Anledningen varför livet är lidande är för att det skall motivera oss till att förändra oss själva till det bättre. De som förstår detta spelar frivilligt med och på så sätt slipper de mycket lidande som de som kämpar emot förändringens vindar. Förändra dig själv till en mer kärleksfull och osjälvisk människa medvetet så slipper du mycket problem eller så fortsätter du att leva som en
H
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 45
slav i egots manipulativa spel där inget vi får är svaret på våra böner.
Materiella ägodelar och kickar är som bottenlösa brunnar som inte fyller själens tomhet. Själen törstar efter kvalitativa intryck och upplevelser som kvalitativt umgänge, meditation och heliga skrifter.
Vi människor lever i olika mentala tillstånd som ger olika upplevelser av världen. Här följer några tillstånd och dess effekter på vår själ och liv.
Helt omedvetna.
Självdestruktivt levnadsätt där allt handlar om snabba kickar och är styrd av okontrollerade instinkter.
1
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 46
Den själ som lever helt omedveten är fast i sin situation på grund av bristfällig kunskap om verkligheten.
Ser inga samband eller mening med något.
Sätter sig själv först och är bara intresserad av egen vinning.
Är bara en effekt av sina omständigheter.
Ingen förädling utan försvarar sitt eget mentala fängelse.
Liten chans att vakna ur sin själviska illusion. Om en själ i detta tillstånd kämpar sig ur detta tillstånd genom att bry sig om andras väl och genom bli fri från sitt egos grepp så är vinsterna enorma.
De omättliga behovens mentalitet.
2
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 47
Den själ som lever i detta tillstånd lever för sex, makt, pengar och omättliga begär.
Egot styr även dessa själar. Allt för sig själv och vissa nära men alltid med egna själviska intressen i sitt agerande med sin omgivning.
Identifierar sig med ägodelar och inte sin själ.
Använder andra som trappsteg. Slickar uppåt men sparkar neråt.
Den själ som lever i detta tillstånd är så driven och upptagen att dom missar det vackra i livet. Dessa är alltid på väg någonstans så att dom missar nuet.
Att en själ i detta tillstånd vaknar är inte så sannolikt då dessa oftast litar totalt på det experter och det vetenskapen kan bevisa. Dessa själar har större möjlighet och omständigheter för att bli upphöjda över sitt själviska sätt att leva som inte ger någon långsiktig lycka utan bara tillfälliga rus.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 48
Dessa själar köper sig materiell lycka men på så sätt glömmer de bort att investera i de saker som verkligen är bestående.
De själar som lever i ett vaket tillstånd är inte längre slav för egots inflytande som gör livet problematiskt.
Dessa själar har insett att andra människors lidande även påverkar världens hälsa. Känner empati för allt liv och har en känsla för rättvisa.
Dessa själar lever för andras väl och blir rikligt belönade med äkta mening och lycka på grund av detta.
Dessa själar ser att allt som händer och sker är för det bästa. Allt som livet bjuder på är där för att kunna växa till en bättre individ. Det finns inget dåligt utan bara fel attityd mot situationer.
3
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 49
Lever för en högre sanning och vill bli upphöjda till en bättre form. Förädlar sig själv.
De rena själarna.
Dessa själar har insett sitt förhållande till Gud och förstår vad som är av högsta prioritet. Att tjäna Gud. Denna tjänst kan se olika ut beroende på själ. För vi tjänar Gud bäst genom att göra det vi gör bäst i glädje och inget känns bättre än att tjäna Gud på vårt eget och unika vis.
Dessa själar lever bara för Gud. Dessa själar vill känna Gud i hjärtat. Dessa själar känner bara att de lever om de är i kontakt med Gud, allt annat oviktigt.
Dessa upphöjda själar får utvecklade sinnen och tillgång till en högre intelligens.
4
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 50
Den lycka dessa själar upplever är enormt mycket intensivare än den bästa orgasm.
i människor föds med ett inbyggt begär att få.
Att få allt för oss själva för att överleva. En självisk natur helt enkelt. Skaparen som Kabbalisterna kallar universums högsta intelligens är ren givande godhet. Vi föds som raka motsatsen till Gud och vårt jobba är att transformera oss själva till människor som med behov att få för att dela med sig och för att sprida sin goda lott.
Denna transformation låter kanske lätt i teorin men är egentligen det svåraste vi kan göra. Detta är otroligt ansträngande och utan bra verktyg som Kabbalah så är loppet svårt att vinna. Denna utveckling är väldigt olik precis som att vi alla är olika. Alla har sin egen form av utveckling att möta. Utan rätt karta och kunskap så blir resan smärtsam och lång men alla vägar leder till Rom.
Ju mer vi transformerar våra själviska begär till att bli
V
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 51
begär efter att dela med oss ju mer kan vi uppleva Guds härlighet.
Ju mer lik Gud vi bli ju bättre upplever vi Gud.
ivande är nyckeln till denna transformation.
Genom att bli ett verktyg som lever för att ge andra glädje så blir vi mottagare för Guds härlighet. Detta är den bästa upplevelsen vi kan uppnå. Inget kan mäta sig med den extatiska lycka detta innebär.
Därför så ger vi hjälp, vänlighet, verktyg, inspiration, motivation, pengar m.m.
killnaden mellan att ge som en självisk människa och att ge som en Kabbalist är att en kabbalist ger helt utan baktanke för han vet att det är givaren som får belöningen i en transaktion i form av Guds ljus. När vi ger så ger vi med medvetenheten att vi får Guds ljus precis som att vi önskar att de vi får något ifrån får ljus av sitt givande.
G
S
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 52
Osjälviska givarna får ljus och detta ljus är det vi alla söker i vår jakt på lycka i denna värld.
ottagaren som tar emot för den givande personens skull hjälper genom att vara en medveten mottagare.
Vi ger för att vi får ljus och vi tar emot för att det ger givaren ljus.
etta är hemligheten bakom att bli en riktig givare som är Kabbalans grundsten.
På en högre nivå så kan vi ta emot allt vi får för Guds skull och glädje för då Gud skapade oss så skapade han oss för att vi skulle kunna ta emot allt han ville ge oss. Så att ta emot för guds glädje är ett sätt att fortfarande ta emot men samtidigt vara en givare för inget skänker Gud mer glädje än när Gud får ge oss sin härlighet.
M
D
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 53
uds ljus.
Gud är härligheten vi alla söker i vår jakt på lycka och njutning. Alla gånger vi känner lycka, harmoni, inspiration, mening m.m. så upplever vi lite av Guds ljus.
När vi upplever guds ljus så är allt fantastiskt. Då går allt som det skall och då vet vi att vi är på rätt väg. Ju närmare vi kommer Guds ljus ju bättre blir vår existens.
abbala ger oss verktygen till att kunna till att kunna koppla upp sig till ljuset.
Brist på ljus är orsaken bakom olycka och lidande. Precis som att lösningen är att fylla på med ljus när det är svårt. Mörker kan inte existera i ljuset.
G
K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 54
stället för att försöka lösa problemen genom rent materialistiska handlingar så gör vi det med medvetenheten att koppla upp oss till ljuset genom givande och meditation.
Vi kopplar upp oss till källan bakom total lycka och framgång innan vi handlar. Vi går till roten av problemet som är distans till ljuset istället för att försöka lösa symptomen av våra problem.
20 viktiga delar av Kabbalah
1.
Kan vi hitta tillbaka till ärligheten så kan vi även hitta en väg igenom de svåraste tider och minnen.
I
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 55
Vi själva bär på ansvaret för var livet för vår skuta. Precis som att vi själva avgör på vilken perrong och station vi bestämmer oss att gå av på i framtiden.
Det går inte att förändra det som varit men allt kan läkas genom att genuint vilja rätta till skadan. Att verkligen vilja bättra det dåliga är starten till läkning av det förflutna.
Det vi kan göra med vårt förflutna är att välja att inte går samma väg igen.
De fel vi gjort gör vi inte igen genom att minnas det lidande och skador vi orsakat.
Vi är inte var vi kommer ifrån utan vi är var vi är på väg.
2.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 56
Om vi inte bryter den negativa cirkeln så är det igen som gör det.
Det finns alltför många som inte bryr sig om någonting än sig själva och som inte är särskilt lyckliga och detta tar sig olika uttryck som gör världen till en otrevligare plats.
Att vandra i samma fotspår ger inte särskilt trevliga resultat utan bara mer av samma gamla brist på mening och lycka.
Varför gå samma väg när du kan se på andra vart vägen slutar?
Hitta tillbaka till dig själv!
Låt det vackra i dig växa genom att låta det bittra dö och bli till växtnäring för det fina frö som växer i ditt hjärta.
3.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 57
Öppna dig själv och lyssna på dig själv.
Sluta försök att vara som du en gång naturligt var och våga vara den du nu är. Livet förändrar oss och om vi inte följer med så blir livet obehagligt på olika sätt.
Universum är ett mirakel, du är ett mirakel och livet är ett mirakel. Problemet är bara att vi låter vår vardag ta över istället för att leva kvar i miraklet. Hur kan du inte vara lycklig? Kan du fokusera på fel saker i livet?
Du saknar inget. Problemet är bara att du tror att du behöver fylla dig själv med olika intryck, ägodelar och andra inlärda behov.
Du är perfekt just nu om du bara skalar bort de ruttna delarna så att din vackra skapelse får mer utrymme.
Låt ditt inre spöke dö. Detta hemska lilla spöke som rasslar så högt att du har vant dig och börjat tro att spöket är du.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 58
I själva verket så är detta lilla spöke en otroligt smart liten djävul som känner dig bättre än dig själv så att manipulera dig är inte särskilt svårt.
Detta spöke har tagig din frihet ifrån dig utan att du ens har märkt att du saknar något.
När du slänger ut dina egna agendor, brist på respekt, hat, avundsjuka och dömande så slänger du ut ditt inre spöke.
Först då kan alla frukter du drömmer om växa i din trädgård.
Glöm inte bort att det lilla spöket har huvudnyckeln till din hjärna så att slänga ut spöket är något du måste lära dig att göra varje dag året om livet ut.
Det blir lättare och lättare med så fort du tror att spöket är borta för alltid så dyker han upp igen med sina rasslande kedjor och rider dig som en sovande tjur.
Nu är du redo för det du söker och det du söker kan nu komma till dig.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 59
Det var det lilla men begränsande spöket som höll allt du sökte ifrån dig och du trodde att spöket var på utsidan.
4.
Det finns inget att vara rädd förutom rädslan säger det kända uttrycket.
Oro är inget lustigt fenomen för trotts att vi bara talar om och tänker att det bara är lite oro här och där men egentligen så vinner oron och rädslan lite mark varje dag. Tills att en dag då vi inte längre är oss själva utan en slav för våra djupt rotade inprogrammerade rädslor.
Problemet är att när detta händer så är det försent för att ändra dig. Då denna dag gryr så är du för rädd för att ens våga tänka på förändring.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 60
Rädslan i dig är din fiende och inte din omgivning. Din omgivning är en reflektion av din mentala känsla och förväntning av den så kallade verkligheten.
Om du mot all förmodan vill kämpa och bli fri så måste du lära dig att möta allt du är rädd för och när du har en sådan attityd så vågar inga rädslor komma och kriga för rädslorna är fega och trivs bäst när de är gömda ifrån oss själva.
Innerst inne är du ren kärlek, acceptans och godhet. När du väljer att följa ditt inre så blir det rätt. När du är fri ifrån oro och väljer godhetens väg så möter du själv godhetens framtid. Detta kan bara hända om du själv tar först steget varje dag.
5.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 61
Behöver vi rätta till något för att må bättre?
Hur kan vi göra saker annorlunda för att förbättra vår hälsa?
Det finns alltid saker vi kan ta bort eller lägga till för att optimera vår upplevelse av vår kropp och knopp.
Varför inte göra det redan idag?
Att förändra hur du tänker är ett stort steg i rätt riktning som ger stora resultat.
Tänk dig lycklig, hälsosam och tänk dig själv frisk tillsammans med nödvändiga åtgärder.
Tro på att kärleken finns genom att själv bli modellen av dina önskningar.
Gör det som krävs för att förbättra din situation.
Fyll dig själv med optimism och kärlek för nu är du på väg till att förbättra din situation radikalt.
Ett offer blir aldrig mer än ett offer för sig själv. Att sluta vara ett offer är att offra den tyngd som
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 62
håller dig tillbaka. Nu är du fri och öppen att ta i mot det du söker.
Ut och sök så kommer du att finna.
6.
Skapa ett utrymme för att processera allt du upplevt, sagt och gjort så att din sömn kan återställa din energi om natten.
Gott som ont så låter vi det som varit stanna här. Det är ingen vits att bära på saker som vi inte har användning av här och nu.
Slut fred med dig själv, speciellt om det är svårt. För ju svårare vi upplever något ju viktigare är det.
Slut fred med världen.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 63
Slut fred med alla som gjort dig illa.
Slut fred med allt. Speciellt dom som du inte kan förlåta.
Slut fred så kan du leva i frid.
Varje dag är en ny dag så lär dig att släppa gammalt.
Nu kan du uppleva din vardag som den borde vara. Lättsam och utvecklande.
7.
Allt är helt komplett och perfekt.
Vi alla är i essensen ren godhet och kärlek. Till och med din värsta fiende. Rädslor och
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 64
svårigheter har fått sköldpaddan att krypa in i sitt skal och på något sätt börjat tro sig vara sitt skal.
Sanningen är att vi är den härliga krabaten i skalet.
Kom ut och våga visa dig precis som du är.
Vet du att du är säker och att du inte behöver vara rädd?
Det borde du veta för världssjälen guidar dig rätt och skyddar dig på alla sätt.
Släpp dig själv fri och bli guidad av din egen skyddsängel.
Du är ren men programmeringar och indoktrinering smutsar ner ditt vatten som lera gör i kontakt med vatten.
Öppna dig till källan bakom din existens, ren glädje och oändligt givande. Bli som källan så behöver du aldrig mera gå törstig på något sätt. Drick och bli dig själv, perfekt på alla sätt.
Du är ingen slump, du har ett uppdrag med din existens.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 65
8.
Varje morgon är du som en nyfödd lite bäbis. Precis som att en bäbis behöver kläder för att inte frysa så behöver vi sätta oss i lugn och ro för att bygga upp en positiv och god känsla i vår kropp och knopp.
Utan denna klarhet och inre kraft är vi som riddare utan rustning. Ett offer för andra människors negativa vapen. Problemet med dessa vapen är att dessa inte går att se för de är av mental natur och därför är det inte alltid lätt att se skadan detta skapar.
Dessa vapen skadar dig på subliminal nivå. Sakta, sakta så skadad din inre glädje och tillslut så kan du bli precis likadan. En ofrivillig riddare
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 66
som skadar och krigar mot sin omgivning fast striden borde stå på insidan varje morgon så att vi själv och andra inte behöver lida av vårt inre kaos.
Gör dig själv till en god kraft och ladda dina batterier så att andras inre kamp inte behöver bli ditt slag.
9.
Änglar är en symbol för universums energier. Beroende av vilken typ av ängel du lever som så får du kraft av denna ängel.
Lever vi som själviska, egoistiska, avundsjuka, bittra negativa människor så kommer mörkrets änglar till dig och ger dig mer av deras energi.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 67
Alla yttre problem har sin rot i oss själva. Istället för att släcka branden i taket så släcker vi branden i källaren först.
När vi lever i godhet och försöker göra dig själv till en bättre så kommer ljusets änglar till din hjälp. Att vandra med goda änglar gör livet till en himmelsk upplevelse precis som att helvetet inte är långt borta när vi tjänar negativiteten.
Välj att gå med ljusets änglar genom att bjuda in dom i ditt liv. De vill hjälpa men kan bara hjälpa om vi ber om hjälp.
Släpp egot, dömande så kan du spendera din tid på att uppleva dina drömmar.
10.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 68
I de flesta gamla civilisationer hittar vi kunskap om onda ögats kraft. Onda ögat är i oss själva och när vi slutar döma andra så blir vi själva inte dömda.
Fenomenet onda ögat finns som sagt i de flesta civilisationer och ögonskugga är uppfunnet av egyptierna för att reflektera bort denna negativa energi.
Denna kraft är enorm. En hotfull blick kan döda inre glädje och förstöra människors liv genom onda tankar. Onda blickar är farligare än knivar för blickarna skadar på djupet där ingen läkare kan sy eller operera.
Att se sina egna dåliga och onda beteenden är svårt men genom att göra detta så kan vi själva sluta sprida dessa onda blickar och tankar.
På så sätt blir vi själva fria.
Vi har ett val varje sekund.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 69
Vilken kraft tjänar jag just nu. Godhet eller ondska?
Valet är ditt.
Det går inte att leva ett gott liv i ondska men i godhet så är det lätt.
11.
Djävulen personifierar ju ondska för många människor men ondska finns latent i alla omedvetna medvetanden.
Alla hjärnor som bara tänker på sig själv blir lätt ett offer för ondska.¨
Gör ditt val så slipper du bli ett offer utan att du ens förstår vad som händer.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 70
Gruppmentalitet och pöbelstämning är läskiga saker men inte alls ovanligt.
Den som inte väljer och tänker själv blir en slav för andras syften.
Bli fri ifrån detta monster genom att göra valet att inte bli manipulerad på det viset.
Låt kärleken blomma trotts att det inte är normen men på så sätt blir det snart normen.
Låt din negativitet dö och gödsla ditt inre. Låt nu din inre godhet blomma.
12.
Hur mycket finns det inte som tar din tid och fokus ifrån vad som verkligen är viktigt?
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 71
Kärleken för dig själv, omgivning och värld.
Alla problem och lidande kommer ur brist på kärlek. Själviska och egoistiska beteenden leder oss till lidande, trotts detta så gör vi inget åt saken.
Varför börjar vi istället hata? Frö att det kanske är lättare än att förändra sig själv men när det enda som hjälper är att älska.
Att älska någon vi inte tycket förtjänar det är nog det svåraste vi kan göra men att älska när det passar oss själva är nog det lättaste vi kan göra.
Att älska med ord är lätt men som mest nödvändigt när det är som svårast. Då märker vi om det är äkta kärlek eller bara tomma ord.
Att älska de vi vill hata med hjärta och med handling är det svåraste men detta kan övervinna det mesta. Blir kärleksfull mot alla, se kärleken istället för bristen på kärlek.
Alla förtjänar kärleken. Det är bristen på kärlek som är roten till alla problem.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se

Page | 72
Lev klyschan, istället för att apatiskt skatta åt klyschan
13.
När alla börjar dela med sig av sin egen goda lott så kan vi förändra världens brist till att alla får det dom behöver.
Det sjuka är att det är att ge som ger mest lycka i världen men trotts detta så ger vi minst av allt vi gör.
Borde vi inte göra det som skänker riktigt långsiktig lycka mer?
Att nå global fred börjar i oss själva. Finns viljan så finns också möjligheten.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 73
Apatin lever i oss när vi tänker att inget spelar någon roll som hur vi beter oss mot andra osv. Men det är just detta tankesätt som är anledningen till att det inte blir någon förändring. Få saker att hända. Våga ändra det som behöver ändras.
Vi når fred när vi sluter fred i oss själva, mär vi slutar skylla vår situation på andra. Ta ansvar för ditt inre krig och slut fred. Låt duvorna flyga.
Tolerans är nyckeln. Alla människors vägar är den rätta vägen bara vi accepterar varandra.
Låt den ovillkorliga kärleken brinna i dig och låt denna kär bränna bort all likgiltighet.
Du är i frid och sprider fred, nu blir det fred.
14.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 74
Intolerans har skapat alla problem i våra liv.
Mot oss själva och vår omvärld. Det är dags att sluta med detta på en gång för varje dag ifrån och med idag så försöker vi hitta vi en god attityd till och mot det vi inte vet eller känner till, det som skrämmer oss samt oliktänkande.
Vi kan försöka bli accepterande individer som ser det vi har gemensamt med resten av världen över hela världen.
Vi vill alla leva lyckliga och meningsfulla liv.
Vi kan leva som vi önskar och vi kan önska alla andra rätten till samma sak.
15.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 75
Missar vi den stora bilden av livet så kan levet bli väldigt jobbigt och allt kan kännas otroligt frustrerande när saker och ting inte går som vi önskar oss.
Vad vi ofta inte ser är att vår plan inte är den väg som är mest effektiv för oss just då. Vi ser inte helheten och fastnar då tillfälligheten situationer och de snabba resultatens karusell.
Om vi bara kunde se den hela bilden så skulle du se det perfekta mönstret och tillsynes meningslösa designens perfekta struktur som leder dig mot den egen utveckling.
Försöker vi se planen i våra liv så börjar allt att falla på sin plats. Se perfektionen leda dig framåt tillsammans med din intuition så blir livet en behagligare meningsfullare upplevelse.
16.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 76
Att stanna i livet är inget ovanligt men när detta händer ofrivilligt så är det lätt att fastna och då kan det vara svårt att komma igång igen.
Precis som vi fastnar i lera med vår bil så måste vi ut och gräva oss fria. På detta sätt fungerar det med allt annat livet också.
Gräv genom att bjuda in det nya, säg jag till det ovanliga och framförallt så tvinga dig själv ut ur din egen trygghetszon.
Gör det din intuition säger dig. Sluta skuta upp saker och sluta bli vän med din kidnappare(bekvämligheten) som i kända Stockholms syndromet ifrån Norrmalms dramat. Vi börjar ofta älska vår egen missär trotts att vi blir misshandlade och hålls fångna mot vår egen inre önskan.
Tror du kan att du kan bli fri så blir du fri. Det är ett mentalt fängelse vi sitter i.
Vi kan sluta leva för oss själva och våra inre spökens agenda.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 77
Prova istället att leva lite för andras lycka och risken att du blir lycklig ökar avsevärt.
Ut ur ditt huvud och in i hjärtat som en orädd pilot.
17.
Alla år vi skyllt på vår omgivning för vårt lidande.
De vi skyllde på var bara reflektioner av inre obalanser och förväntningar vi fått lära att ha på vår omvärld.
Det är inte våra fängelser som är det värsta ställena vi kan tänka oss, för i det statliga systemet så blir vi slutligen frigivna.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 78
Detta händer dock väldigt sällan i vårt mentala fängelse.
Även om att det är ovanligt så händer det att vissa befriar sig själva ifrån sitt inre skrot. Detta skrot är inte oss själva utan sådant vi samlat på oss och är en blandning av våra egna beteenden mot andra och deras beteenden mot oss. Skrotet är där för att vi måste ha en utmaning för att kunna uppskatta det bra och fina i livet.
Utan en svårighet så fastnar vi lätt i lyxproblem och andra mentala fängelser.
Möt dig själv varje dag så förtjänar du snart din egen frihet
18.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 79
Hittar vi till en klarhet och om vi kommer till en punkt där vi kan ge oss till något positivt projekt, jobb, anledning, organisation.
Så blir vi en del av att göra något som är större än oss själva. Då når vi lättare vår potential och livet blir spännande. Då öppnar sig möjligheternas dörrar.
Att bli upprymd av inspiration för ett osjälvisk ändamål bjuder in och väcker vår inre latenta geni.
Denna inre potential är blockerad av våra själviska ändamål och attityd.
Nu vet du att ett högre syfte ger mening och hopp.
19.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 80
Att alltid vara upptagen är att fly ifrån sig själv.
Vi är bra som vi är om vi bara ger oss själva tid att kultivera oss själva.
Om vi kan lära oss att stänga av allt brus och egocentriska agendor som håller oss upptagna i adrenalinets rus.
Nu kan den inre jätten vakna när du är lugn.
Detta känns kanske konstigt då vi identifierar oss själva med våra jobb och brus. Denna ständiga kamp om att bli sedd som en framgångssaga.
Du är ju redan en framgång men du ser inte vad du är för du speglar dig mot agendor och personer som inte vill dig väl eller som vill att du skall vara förlora och utan identitet.
Du är redan allt du behöver vara.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 81
20.
Vi älskar snabba kickar och det är så lätt att fastna i deras lockande sken.
Det är sött i början men blir snabbt surt snart vill vi ha mer.
De snabba resultaten och de snabba upplevelserna har ett högt pris. Snabb kick som ger oss en tomhet och längtan efter mer. Mycket mer.
Bryt dig fri från det som håller dig fast.
Buddha sa någon gång att det är inte berget framför dig som blir ditt fall utan gruset i din sko.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 82
Inspirera dig själv utan att vara slav för olika substanser och vanor för din glädje så blir du fri att uppskatta livet med en skön klarhet.
Detta är det enda som kvarstår samt ger långsiktig glädje, detta lyfter oss ur våra beroendeskap.
Bli äcklad är den enda vägen att bryta vanor som håller oss fast. Ta avstånd ifrån dina dåliga vanor då dessa är som en snara runt din hals, förr eller senare öppnas luckan.
Att försvara sina fiender är att vara sin egen fiende.
ivets träd
L
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 83
En sefirah (pl. sefirot) är en kanal för Divine energi eller livshotande kraft. Det mest grundläggande begreppet Kabbalah är att i arbetet med att skapa ett tidigare stadium var utgick från Guds oändliga ljus för att skapa vad vi upplever som ändliga verkligheten. Dessa kanaler kallas Tio Sefirot, Tio Divine emanationer, Tio Divine Radiances, Tio Divine Eluminices, eller tio Divine Befogenheter som är de grundläggande termer och begrepp i den inre visdom av Torah som kallas Kabbalah. Ovanstående diagram visar den traditionella formen av Kabbalah som omfattar tre områden: höger, mitten och vänster. För varje sefirah, vi har gett sitt hebreiska stavningen, och dess engelska transkription på översta raden och dess engelska översättning närmast under. Även ofta sefirot räknas upp som ti finns sammanlagt elva sefirot talat om i Kabbalistic litteratur. Detta beror på att sefirah av keter och da'at faktiskt ett, som representerar olika aspekter av en inre kraft. När keter, som är super-medveten om själen, yttrar sig i
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 84
medvetandet, den förändrar i sefirah av da'at. Med andra ord, keter och da'at är två sidor av samma mynt, en medveten del och en omedveten sida. Vanligtvis när det gäller att Tio Sefirot ett antingen räkna keter då man inte räkna da'at. Eller visum-versa en räknas da'at då man inte räkna keter. Därför finns det egentligen bara tio Sefirot men det är alla tillsammans elva namn. Fortfarande, många gånger i olika modeller, alla elva sefirot används på en gång. Konfigurationen av sefirot är grafiskt avbildad i Kabbalistic texter med en vertikal rad längs tre parallella linjer (eller kavim), om vardera ett mode of Divine inflytande inom Creation. Denna konfiguration är omväxlande avses i litteraturen som en sulam ( "stege"), en ETZ ( "träd"), eller en tzelem Elokim (ÖVERNATURLIG "Guds avbild"). Enligt denna sista benämning, konfigurationen av sefirot föreslår form av människokroppen, som registreras i Bibeln, var hederliga "i bilden av Gud." Därför var sefirah är förenat med särskilda kroppsdelar eller organ som motsvarar dess placering i anatomiska sefirotic struktur.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 85
Samspelet mellan de olika sefirot skildras genom ett nätverk av anslutande tzinorot ( "kanaler") som visar flödet av Divine energi i hela skapelsen. Dessa anslutningar föreslå olika subgroupings av sefirot varje reflekterande en gemensamma dynamiska bland sefirot som de innehåller. Som man kan se i diagrammet ovan, sefirot är indelade i tre trillingar av tre. Det är höger, vänster, mitten på tre olika nivåer. Den första triplett av höger, vänster, mitten, är triplett i åtanke: da'at (alternativt keter); chochmah; binah). Den andra triplett är det inre känslomässiga befogenheter hjärtat innan man börjar agera och göra saker: chesed; gevurah; tiferet. Den tredje slutlig triplett av åtgärder, vilket innebär att behaviouristic egenskaper: netzach; hod, yesod. Dessa är också känslor, men känslor som bara blivit uppenbart i beteende. Den sista punkten malchut kan ses antingen som ett bihang till den sista gruppering, eller som en oberoende enhet som tar emot dessa energier som föregår den. Malchut är det slutliga resultatet av produkten av alla de upplevelser av
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 86
själen. Även enligt den Kabbalah finns det en viss ordning för sefirot från center, höger, vänster, center. Börjar med keter ordningen fortsätter att chochmah, binah, da'at (första triplett - minnet). Sen att chesed, gevurah, tiferet (andra triplett - hjärtat), netzach, hod, yesod (tredje triplett - beteende), och slutligen malchut. Ett annat sätt att dividera sefirot är i partzufim (profiler eller personas). En partzuf är en metafor siffran människors likhet, som används för att representera utarbetandet av en individuell sefirah (eller grupp av sefirot) till en oberoende konfiguration med tio sefirot av sina egna. Enligt Kabbalah är sefirot av keter, chochmah, binah och malchut varje har två inbördes partzufim, medan sex sefirot från chesed genom yesod bilda sig en egen gemensamma och oberoende par partzufim. Sekventiellt, det sefirot representera de olika stegen i den kreativa processen där Gud framställs från själva kärnan i hans egen oändlig varelse, progression av skapade
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 87
världarna som kulminerade i vår begränsade fysiska universum. Som ett samexisterande grupp, sefirot utgöra samverkande komponenter i en enda metafysiska struktur vars "genetiska" imprint kan identifieras på alla nivåer och inom alla delar av skapelsen. Bakom den rent funktionella strukturella aspekt av varje sefirah är en dold motiverande kraft som bäst förstås genom en jämförelse med några motsvarande psykosocial andliga läget i den mänskliga själen. Chassidut: s redogörelse för sefirot främst handlar om att artikulera dessa stater och utforska den roll som de spelar i människans tjänst för Gud i denna världen.
Livets Träd är den centrala delen av Kabbalah. Det är ett diagram som är så mångsidigt att det kan beskriva universums skapelse, människans själ och liv, alla paranormala fenomen, psykologiska tillstånd.
Trädet kan hjälpa oss som guide för din personliga utveckling eller för psykoterapi.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 88
Hur trädet beskrivs måste anpassas utifrån vilken del av världen vi vill beskriva med det. Det kan sägas vara en slags fraktal där trädet finns i alla livets aspekter, på alla nivåer. Och i varje del beskriver trädet mängder av olika aspekter. Och varje aspekt har sina liknelser och korrespondenser.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 89
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 90
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 91
Diagrammet visar på ett antal grundprinciper som återkommer i det stora och det lilla, överallt.
Livets träd har rötterna i himlen och växer uppifrån och ned. Källan är himlen men det är först här nere hos oss som vi kan se trädet i hela sin verk. Men vad vi inte ser är alla grenar som leder energin till bladspetsarna.
Det innebär att vi inte direkt kan se de processer som skapat vår värld. Vi befinner oss i Malkuth. Malkuth är resultatet av växtprocess som ägt rum uppifrån och ned. Utan Kether i himlen skulle hela bladverket dö. Alla vindpustar här nere ger också sina återverkningar längre in i grenverket, men vi ser det inte direkt. Vi ser bara att när vi skakar i ett blad så kan det skaka i ett blad en bit bort. Vi ser inte grenarna som binder dem samman. Vi tror att det är någon slags osynlig kraft som rör sig från det ena bladet till det andra. Men egentligen så har kraften gått genom dessa grenar uppe i trädet.
Trädets komponenter
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 92
Cirklarna i diagrammet kallas för Sefirot (villket är en liten försvenskning av det hebreiska ordet försiffror).
10 symboliserar den fysiska världen.
7-9 är den astrala triaden som symboliserar astralplanet (en formativ värld).
4-6 är den etiska triaden som symboliserar mentalplanet (en skapelsevärld).
1-3 är den högsta triaden som symboliserar andeplanet (en idévärld).
De tre högra Sefirorna utgör höger pelare som symboliserar energi och utvidgning.
De tre vänstra sefirorna utgör vänster pelare som symboliserar form och sammandragning. De fyra mittersta sefirorna utgör mittenpelaren.
Sefirorna sammanbinds av 22 stigar. Antalet stigar och hur de sammankopplar har varierat en del mellan olika beskrivningar, men de som visas i diagrammet är den
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 93
vanligaste uppställningen där varje stig svarar mot en hebreisk bokstav, ett trumfkort och en astrologisk symbol.
Verktyget som hjälper oss att bli mer lik det gudomliga.
Guds 72 namn taget ifrån exodus
Genom att bara scanna dessa namn uppifrån det högre hörnet och vågrätt till vänster tills att vi når slutet av första raden. Sedan så flyttar vi ner en rad och scannar
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 94
hela den raden. Så gör vi hela vägen ner till nedersta raden.
Ju mer vi gör detta ju bättre upplevelse och ju mer förbättrar vi vår existens.
Ordet Kabbalah betyder både ”att ta emot”. To recive på engelska.
Alltså hur vi kan lära oss att ta emot så att detta tagande blir en form av givande.
72 namn på Gud är gjorda av en kombination av tre hebreiska bokstäver och som härstammar från Exodus. Det sägs att Moses använde en av dessa formeler för att övervinna naturens lagar och på så sätt dela Röda havet när Farao jagade israeliterna. Varje namn på Gud sägs ha en stark andlig kraft och att betrakta dessa namn som inte är namn i vanlig bemärkelse utan mer som en dörr till en viss typ av energi.
Man kan scanna eller bära dessa namn på ett smycke för att på så sätt kunna bjuda in mer ljus i sitt liv.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 95
Om du tror på att detta fungerar så fungerar det för dig precis som om du inte tror att det fungerar så blir detta säkerligen en självuppfyllande profetia. Det som gör hela skillnaden är ditt trossystem och övertygelse.
En sak kan jag garantera och det är hur verklig tro och absolut säkerhet får saker att hända.
Om vi hade total säkerhet så skulle vi kunna göra vad som helst. Avsaknad av tvivel kan få mirakel att ske och ge oss det vi söker.
Det vi tror ger oss kraft ger oss kraft.
Vi alla är gudomlig varelser som bär på en gudomlig potential och det är säkerheten så får saker att hända.
72 namn på Gud använder vi för att stärka vår tro och för att förfina oss själva genom att fylla på med ljus. Detta verktyg är designat för att kunna skapa mirakel i våra liv. Vissa människor kan inte kräva några verktyg för att utföra mirakel, men de flesta av oss behöver hjälp av någon form av verktyg. I vilket fall som helst när du
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 96
mediterar på något av de 72 namnen på Gud. Eller om du bär dessa runt din hals tillsammans medförväntningar på mirakel och underverk så kommer mirakler att inträffa.
72 namn är ett andligt redskap. Dessa namn är mäktiga och kan generera häpnadsväckande andliga upplevelser. Väldigt få individer kan använda sin inre kraft så därför behövs verktyg som 72 namn för att hjälpa oss på traven till att upptäcka vår gudomlighet.
Det hebreiska alfabetet är kanaler av gudomligt ursprung.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 97
Trots sin enkelhet är bokstäverna i det hebreiska alfabete kanaler till det gudomliga. Där äldre än universum själv. I dessa finns de djupaste hemligheterna bakom universum uppkomst och funktion. Det finns oändliga dimensioner dolda under ytan på detta heliga alfabete.
Detta finns förklarat i den den klassiska boken, Sefer Yetzirah (Book of Formation som Abraham själv har författat). Vi finner i denna bok att den kreativa medvetandet bakom vår skapelse skapat allt i universum genom olika kombinationer av detta alfabete. om återges
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 98
i form, namn och numeriska värdet för varje bokstav. Detta alfabete är nyckeln till Kabbalah och judisk andlighet.
Frågor och svar om Kabbalah
1: Vad är Kabbalah? Kabbalah är en aspekt av judisk mysticism. Den består av en stor mängd spekulationer på vilken typ av
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 99
gudomlighet, skapande, ursprung och öde själen, och den roll som mänskliga varelser. Den består också av meditativa, ANDAKTS, mystiska och magiska metoder som lärs ut bara för några få utvalda och därför Kabbalah ses som en esoteriska utlöpare av judendomen. Vissa aspekter av Kabbalah har studerats och används av icke-judar i flera hundra år - se Vad är Hermetiska Kabbalah.
2: Vad betyder ordet "Kabbalah" betyder, och hur ska jag skriva det? Ordet "Kabbalah" härleds från roten "för att ta emot, ta emot", och i många fall används synonymt med "tradition". Ingen med minsta intresse för Kabbalah kan undgå att märka att det finns många alternativa stavningar av ordet, de två mest gemensamma är Kabbalah och Qabalah. KABBALA, Qaballah, Qabala, Kaballah (och så vidare) finns också. Anledningen till detta är att vissa bokstäver i det hebreiska alfabetet har mer än en representation i det engelska alfabetet, och samma hebreiska bokstav kan skrivas antingen som K eller Q (eller ibland till och med C). Vissa författare väljer en stavning och en del väljer den andra. Vissa (författaren till exempel) kommer även blanda Q och K i samma dokument, stavning Kabbalah och Qlippoth (i motsats till Qabalah och Klippoth!). Ett slumpmässigt urval av modern hebreiska frasen böcker och lexikon använder K
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 100
variant att företräda en skrivelse Kuf, så alla som hävdar att de "riktiga" stavningen är "Qabalah" är osäker mark. Det har funnits en tendens till att icke-judiska böcker på Kabbalah publicerade detta århundrade att använda stavningen "Qabalah. Judiska publikationer är relativt enhetlig föredrar stavningen "Kabbalah". Författaren anser (baserat på erfarenhet) att stavningen "Kabbalah" är erkända av ett bredare urval av människor än de "Qabalah variant, och det är rent praktiska skäl är det som används i hela FAQ.
3: Vad är "tradition"? Enligt judisk tradition, Toran (Torah - "lag" - de första fem böckerna i Gamla testamentet) skapades före världen och hon rådas Gud om sådana viktiga frågor som skapandet av mänskliga slag. När Moses mottog skriftliga lagen från Gud, tradition säger att han också fått den muntliga lagen, som inte skrivits ned, men vidare från generation till generation. Ibland den muntliga lagen har kallat "Kabbalah" - en muntlig tradition. Toran var (och är) tros vara gudomliga, och på samma sätt som Toran åtföljdes av en muntlig tradition, så det växte upp en hemlig muntliga tradition som hävdade att inneha ett inletts förståelse av Torah, dess dolda betydelser och gudomlig kraft dold i den. Detta är en princip som roten till det Kabbalistic tradition, en tro på
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 101
det gudomliga i Torah, och en övertygelse om att genom att studera denna text kan man låsa upp hemligheter skapelsen. En annan aspekt av judisk religion som påverkas Kabbalah var den bibliska fenomenet profetia. Profeten var en person som valts av Gud som ett språkrör, och det var underförstått att Gud är långt ifrån en transcendental uttag, var en varelse som man kunde strategi (om än med stora svårigheter, risker, rädsla och skakningar). Vissa Kabbalists trodde att de var arvtagare av praktiska metoder som avkunnats från tiden för den bibliska profeterna, och det är inte omöjligt eller osannolikt att detta i själva verket var fallet. Dessa två trådar, en som kommer från studier av Torah, den andra från praktiska försök att närma sig Gud, bildar rötter som Kabbalistic tradition utvecklas.
4: Hur gammal är Kabbalah? Ingen vet. De första handlingar som är allmänt erkänt som Kabbalistic komma från den 1. Century CE, men det finns en misstanke om att den bibliska fenomenet profetia kan ha sin grund i en mycket äldre muntlig tradition som var en föregångare till det tidigaste igenkännliga former av Kabbalah. Vissa tror att traditionen går tillbaka så långt som Melchizedek. Det finns något rimligt argument som Pythagoras fått sitt lärande från hebreiska källor. Det finns en betydande
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 102
litteratur av judisk mysticism från perioden 100AD - 1000AD som inte strikt Kabbalistic i modern bemärkelse, men som fanns att tillgå som källmaterial till medeltida Kabbalists. På grundval av en detaljerad granskning av texter, och en studie av utvecklingen av ett specialiserat ordförråd och avgränsat av idéer, Scholem har konstaterat att ursprunget till Kabbalah kan spåras till 12. talet Provence. Ursprunget av ordet "Kabbalah" som en beteckning på en tradition som är definitivt att känna igen som Kabbalah tillskrivs Isaac blinda (c. 1160-1236 CE), som också krediteras med att vara upphov till idén om sephirothic emanation. Före detta (och efter) en mängd olika termer används för dem som studerat tradition: "befälhavarna på mystery", "män i tro", "befälhavare på kunskap", "de som vet", "dem som vet nåd "," barn till tro "," barn till kungens palats "," dem som vet visdom "," de som skörda området "," de som har kommit in och vänster ".
5 Måste jag vara judiska studera Kabbalah? Vissa aspekter av traditionella Kabbalah är så djupt sammanflätad med judisk religiös tro och praxis att de är meningslösa utanför detta innehåll. Andra aspekter av Kabbalah (vad jag refererar till nedan asHermetic Kabbalah) har studerat och praktiserat utanför judendomen så länge att de har en särskild identitet i sin
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 103
egen rätt, och nej, du behöver inte vara jude för att studera dem, något mer än du behöver för att kunna engelska för att studera lagen av gravitation. Men om du väljer att studera Kabbalah av namn som du bör inse att Kabbalah var och är en del av judendomen, och en viktig del av historien om det judiska folket, och respektera åsikter som inte bara gav upphov till Kabbalah, men som fortfarande en väsentlig del av den judiska tron ..
6: Finns det ett hinder för en kvinna som studerar Kabbalah? Inom judendomen är svaret ett rungande "Ja!": Det finns många hinder. Perle Epstein gäller några av hennes känslor om ämnet i sin bok om Kabbalah (se Läsa listan nedan). Hindren är till stor del grundad på traditionella inställning: det är svårare för en kvinna att hitta en Rabbi beredd att lära Kabbalah än det skulle vara för en man. Persistens maj belöning (se nedan). Utanför judendom svaret är ett rungande "Nej!": Det finns inga hinder. Under de senaste hundra åren kvinnor har varit aktiv både i studier och undervisning Kabbalah.
7: Jag har hört att man inte studera Kabbalah, såvida man inte är över fyrtio år? Är detta sant?
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 104
Den stora Kabbalist R. Isaac Luria (1534-1572), började att studera Kabbalah vid en ålder av sjutton och dog vid en ålder av trettioåtta! Hans lika berömda samtida R. Moses Cordovero (1522-1570) började vid en ålder av tjugo. Många andra berömda Kabbalists började också studien tidigt. Detta förbud har kommit från Ashkenazic (Östeuropa) judar och har aldrig tillämpats på Sepharidic (Mellanöstern) judar. Den historiska grunden för "regel" kommer från motståndare till Kabbalah inom judendomen som (framgångsrikt) försök att begränsa sin undersökning. På grund av detta var kätteri av falsk Messias Shabbatai Tzevi (17th. C) vilket resulterade i ett stort antal judar lämnar ortodoxa gånger. Detta kätteri hade djupa Kabbalistic underbyggnad, och i försöket att utrota Shabbateanism, Kabbalah själv blev misstänkt och särskilda förbud mot att studera Kabbalah antogs (t.ex. EXKOMMUNICERING av Frankists i Polen under 1756). En annan orsak var att degeneration (i ögonen på sina rationalistiska motståndare) i 18:e. talet Hasidism, som har rötter både i Kabbalah och Shabbateanism, i "undrar arbetar" och vidskepelse. Den rationalistiska fraktion inom judendomen segrat, och studier av Kabbalah blev i hög grad misstrodd, i den utsträckning som många judiska publikationer skrivit tidigare under detta århundrade diskutera Kabbalah (om alls) på ett mycket negativt sätt.
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 105
Greg Burton har lämnat detta (milt underhållande) post från America Online, från en Rabbi Ariel Bar-Zadok: "En sak som jag försäkra er, jag är inte en" ny Ager ", eller är jag positiv till allt som inte är rena, auktoritativ Kabbalah. Kom ihåg Kabbalah betyder" ta emot ". Jag är en ortodox Sephardic Rabbi, ordinerade i Jerusalem. Jag undervisar bara från det sanna texter, många av vilka de flesta rabbiner av något skäl har aldrig läst. I dokumentet alla mina källor för att bekräfta för er att dessa läror är giltiga. (Jag måste också erkänna att jag har studerat andra religiösa och meditativa system, så jag känner mig bekväm och säker att diskutera dem). Mina klasser är öppna för alla, Judisk och Benei Noah både män och kvinnor (i enlighet med Tana D'vei Eliyahu, Eliyahu Raba, kapitel 9). Genom Förresten, enligt Chief Rabbi av Israel, Rabi Ovadiah Yosef (Yehaveh Da'at 4,47) citerar Rabbi Moshe Cordovero, man bara behöver vara 20 år gammal för att studera Kabbala, och inte 40. Detta är HALAKHA! " Detta har ändå R. Isaac Luria ser generad, men R. Moses Cordevero skrapar i under bar ;-)
8: Måste jag lära hebreiska att studera Kabbalah? En judisk Kabbalist skulle hävda att det är omöjligt att studera Kabbalah utan att veta hebreiska. Mest Hermetiska Kabbalists lära vissa hebreiska, men det finns många praktiska övningar och rituella tekniker som
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 106
kan användas med endast en minimal kunskap om hebreiska. Det är ingen tvekan om att kunskap i hebreiska kan göra stor skillnad. Icke-judiska texter på Kabbalah flöda i enkla misstag som beror på dåligt kopiering. Tusentals viktigt Kabbalistic texterna inte har översatts från hebreiska och arameiska, och flera viktiga källtexter i översättning är liten. Svårigheterna med att försöka läsa ålderdomliga och tekniskt komplicerad litteratur av Kabbalah ska inte räknas bort, men det är väl värt att köpa ens en ytlig kunskap i hebreiska. Fyra användbara böcker: Levy, Harold "hebreiska för alla", Valentine, Mitchell 1976 Harrison R.K. "Teach yourself biblisk hebreiska", NTC Publishing Group 1993 Kelley, PH, "Bibelns hebreiska, ett inledande grammatik", Eerdmans 1992 Brown, F, "The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius hebreiska-Engelska Lexikon", Hendrickson 1979 Många Kabbalists visa Torah som Guds ord och hebreiska som språket i skapandet. I detta syfte alfabetet och språket är gudomliga och har enorma magiska makt. Många av de källtexter i Kabbalah är kommentarer på Bibeln, och får sin insikter med hjälp av olika enheter, t.ex. ordlekarna, anagrams, gematria (skrivelse manipulationer) och hänvisningar till samma ord i olika sammanhang. Läsaren antas vara skickliga på att spela
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 107
detta spel, som blir helt oåtkomliga i översättning.
9 Vad är Hermetiska Kabbalah? Många som studerar Kabbalah är inte jude. Detta har pågått i 500 år eller så. Det är svårt att veta vad man ska kalla denna variant av Kabbalah. "Icke-judiska" är felaktig, som jag personligen känner flera judar som valt Hermetiska Kabbalah i stället för den traditionella sorten! Vid ett tillfälle var det som kallas "kristna" Kabbalah, men det är också mycket vilseledande. Ursprunget för denna variant kan placeras i renässansens Italien under det senaste decenniet av den 15. talet. Det var ett fantastiskt decennium. Under 1492 Christopher Columbus ställa segla till Amerika. I samma år kungen av Spanien utvisade alla judar från Spanien på smärta för dödsfallet, att få ett slut på århundraden av judisk kultur i Spanien, och orsakar en stor migration av fördrivna judarna genom Europa, av vilka många var positivt av turkiska Sultan, som är känd för att ha påpekat att kungen av Spanien hade berikat Turkiet från beggaring sitt eget land. Vid ungefär samma tid, vid domstolen i den stora bank-familj av Medicis i Florens, Marcelio Ficino hade fastställt Platonska Akademin med stöd av Medicis och översätta verk av Platon. En bunt av manuskript, förlorade i århundraden och som går tillbaka ända till den 1. och 2. århundraden AD upptäcktes, vilket var det
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 108
Corpus Hermeticum, en serie dokument relatingto Hermes Trimegistus, identisk med den egyptiska guden Thoth, gud vishet. Cosimo de Medici berättade Ficino sluta översätta Platon och koncentrera sig på Corpus istället. Vid den tiden trodde man att Corpus verkligen var den religion de gamla egyptierna och att Hermes var en sorts egyptisk Moses. Det faktum att de var skrivna långt senare, och i hög grad beroende av Neoplatonism ledde till att övertyga läsarna då att grekiska filosofin grundades på mycket äldre, egyptisk religiös filosofi - det hade ett stort inflytande på liberala religiösa och filosofiska tänkande vid tid. I denna miljö kom Kabbalah, kom delvis av flyr spanska judar, och det var till och med som en annan förlorade tradition, det inre, inledde nyckeln till Bibeln. Två siffror sticker ut. En var Giovanni Pico, greve av Mirandola, som gett flera översättningar av Kabbalistic fungerar och har mycket att ge publicitet Kabbalah bland de intellektuella i dag. Den andra var Johannes Reuchlin, som lärt sig att läsa hebreiska och blev djupt nedsänkt i Kabbalistic litteratur. Det måste sägas att judarna var misstänksam mot denna verksamhet, eftersom den ansåg att kristna forskare har med hjälp av Kabbalah som en påk för att övertala dem att konvertera till kristendomen. Det var ur denna eklektisk blandning av kristendom, Hermeticism, Neoplatonism, Kabbalah och renässansens humanism att Hermetiska Kabbalah föddes. Under
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 109
århundraden har utvecklats i många riktningar, med starka influenser från frimureriet och Rosicrucianism, men fortsatta insatser från judiska Kabbalah har inneburit att många varianter är inte så annorlunda i sak från det ursprungliga. Dess största styrka fortsätter att vara ett starkt inslag av religiös humanism - det är inte att försöka definiera Gud och inte definiera vad en individ bör tro, men det förutsätter att någon form av direkt erfarenhet av Gud är möjligt och det finns praktiska metoder för uppnå detta. I en modern värld av isolerat kunskap, vetenskaplig materialism och omfattande kulturhistoriska analfabeter, det ger en bro mellan anda undersökning av renässansen (de homo Universalis eller - på hebreiska - hakham kolel) och framväxten av en liknande anda förfrågan i vår egen tid.
10: Är Hermetiska Kabbalah verkligen Kabbalah? På grundval av min egen övertygelse och praxis skulle jag säga ja, men andra kan strida mot mig, och i slutändan är det en fråga om definition. Judisk författare i ämnet tenderar att tona ner aspekter av Kabbalah som strider mot ortodoxa rabbinska judendomen, så att vi inte ser kättare Nathan av Gaza klassas som ett viktigt Kabbalist, trots att han var mycket inflytelserik i nästan tvåhundra år. Vi hör mycket om hur icke-RABBINSK "Baal Shem" eller "Masters of namnet som används Kabbalah för helande och andra praktiska
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 110
ändamål. Det finns omfattande belägg för att många magisk praxis förknippas med Hermetiska Kabbalah var spridda och väl förstås av några av de mest berömda RABBINSK Kabbalists. Det är författarens uppfattning att Hermetiska Kabbalah har bevarat upp till den aktuella dagen många praktiska metoder, och R. Aryeh Kaplan gör följande betydande kommentar: "Det är viktigt att notera att ett antal tekniker som nämndes i dessa fragment tycks också har bevarats bland de icke-judiska skolan av magi i Europa. Förhållandet mellan den praktiska Kabbalah och dessa magiska skolor skulle utgöra ett intressant forskningsområde ". En svårare fråga är om Hermetiska Kabbalah överensstämmer med andan i judiska Kabbalah. En av de mest påtagliga skillnader är att mellan theurgy och thaumaturgy, mellan försök att delta i arbetet i Guds rike till nytta för skapandet, och försök att påverka sitt arbete för personlig förbättring. Modern Kabbalah utanför judendomen förekommer i många skepnader, och ofta förknippas eller i kombination med ceremoniella eller ritual. Det kan blandas med en rad olika theosophical traditioner. Detta innebär inte i sig ställa sig från historiska Kabbalah. Ritual har alltid varit en integrerad del av Kabbalah och Kabbalah har absorberat från kulturer och traditioner i hela Europa och Mellanöstern. Även skillnaden mellan theurgy och thaumaturgy kan vara meningslöst, eftersom liknande teknik kan användas
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se
Page | 111
både för - bara genom att undersöka avsikt kunde en börja domare som var där. Med tanke på bristen på en dogmatisk tradition i Kabbalah är det inte klart att frågan om legitimiteten i Hermetiska Kabbalah är meningsfull. Även inom judendomen är det oklart vad äkta anda eller tradition - det finns stora skillnader i Outlook mellan någon som Abraham Abulafia och Isaac Luria. Det finns inget bra svar. En person kommer att vara försäkrade om att traditionen lever och går ut på många olika håll - det är ett tecken på en levande tradition. En annan person som känner sig hotade av utomstående och dilettantes som att traditionen i vanrykte. Om det enda som kan sägas med fullständig säkerhet är att det finns en hel del fördomar. Bara om alla som studerar Kabbalah verkar vara säker på att någon annan har inte en aning om vad Kabbalah handlar om!
11: Hur kan jag hitta någon som lär Kabbalah? Det går inte att rekommendera särskilda personer eller organisationer som vad som är rätt för en person kan inte vara rätt för en annan. I allmänhet (bra) lärare i Kabbalah är inte lätta att hitta och aldrig har varit. Det finns en tradition att när eleven är redo, en lärare kommer att visas. Svårigheten att hitta en lärare kan ses som en olägenhet eller en positiv del av lärandet Kabbalah. En sak är
Grundläggande praktisk Kabbalah 2009
www.danielwennermark.se

Daniel Wennermark Rosell's Photos

Daniel Wennermark Rosell's Blog

My message to the world

Posted on January 12, 2012 at 5:32am 1 Comment

 Here, the questions and answers I’ve come up with when I at various times attempted to answer the questions of life. First: What is the most valuable knowledge you have learned through life? Second: If you could send a message to the world. What would the message read? If you follow your intuition and the voice of your hearts you never need solace. When you and your thoughts are pure then your experience is also clean. Pure love is in that experience. Pure joy in my mind, enjoy every…

Continue

Holyology(bjuckar på min nya religion och religion betyder union precis som yoga = )

Posted on January 12, 2012 at 5:29am 0 Comments

Everything is holy. Everyone is holy. Everything is spiritual. Just make everything holy by being conscious and aware of the thing you are and do. Consciousness holyfies life.

Description

Everything is holy. Everyone is holy. Everything is spiritual. Just make everything holy by being conscious and aware of the thing you are and do. Consciousness holyfies life.

It´s that simple to live a good life.

Be the person you are, all the way to death. Never sell your self out to…

Continue

Comment Wall (19 comments)

You need to be a member of The City of Shamballa Reiki Attunement Social Network to add comments!

Join The City of Shamballa Reiki Attunement Social Network

At 8:31am on July 26, 2021, Elora gave Daniel Wennermark Rosell a gift
Gift
I love you,Semote Kero with all my heart and soul and more than you know.
At 5:17am on December 8, 2015, AMBA said…

Thank you Daniel.....

At 1:32pm on December 19, 2013, Elora gave Daniel Wennermark Rosell a gift
At 8:34pm on November 14, 2013, Elora gave Daniel Wennermark Rosell a gift
At 8:31pm on November 14, 2013, Elora gave Daniel Wennermark Rosell a gift
At 3:27am on May 07, 2013, GORAN AMOR gave Daniel Wennermark Rosell a gift
Gift
Hämta alla
At 3:26am on May 7, 2013, GORAN AMOR said…

Happy birthday - Hämta alla

At 2:54am on May 7, 2013, Melodie Munro said…
I am so happy that you enjoyed it, Love and Many Blessings. Melodie
 
 
 
Follow On:

Donate

Like us? Keep the City of Shamballa running by supporting us with a donation (click the heart below). All donations are greatly appreciated.

Have you?

Become a Member
Invited Your Friends
Made new Friends
Read/ Written a Blog
Joined/ Created a Group
Read/ Posted a Discussion
Looked at/Posted Photos
Looked at/Posted Videos
Made a donation this month
Followed us on YouTube
 Liked us on Facebook

Prayers

Fellow Lightworkers,

Please send prayers and Reiki to all those in need, those that are unemployed, those that are hungry, those that are sick, all the  emergency responders on the front lines, all those essential workers, all those that need help and protection for each highest and greatest good.

Cho Ku Rei! Cho Ku Rei! Cho Ku Rei!


© 2009-2022   Chris Comish d/b/a The City of Shamballa Social Network   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service